worldwood logo
Čistá energia budúcnosti
  • sk
  • en

Výroba drevnej štiepky, pilín, brikiet a drevotrieskových dosiek.

worldwood

História spoločnosti Worldwood Slovakia, s.r.o. siaha do roku 2005. Spoločnosť sa stala pokračovateľom spoločnosti  Marek Danko, ktorá sa výrobou štiepky začala zaoberať už v roku 1998.

Výrobu drevnej štiepky na začiatku spoločnosť orientovala na produkciu technologickej štiepky pre výrobcov aglomerovaných materiálov na Slovensku, Rakúsku a Poľsku. Okrem výroby drevnej štiepky pre technologické spracovanie si spoločnosť našla svoje stabilné miesto aj v zabezpečení pravidelných dodávok pilín pre výrobcov peliet, brikiet a drevotrieskových dosiek. V roku 2008 spoločnosť zaznamenala značný nárast svojej produkcie drevnej štiepky, pilín a lesnej biomasy, čo viedlo jej majiteľa k rozhodnutiu navýšiť kapacitu veľkoobjemových nákladných áut z pôvodných 5 súprav na 10 súprav. V roku 2011 k pôvodným 10 súpravám pribudlo ďalších 10 súprav pričom sa vyradili z užívania staršie vozidlá. Spoločnosť momentálne disponuje 19 jazdnými súpravami s veľkokapacitnými návesmi typu walking-floor.

Worldwood Slovakia, s.r.o. dnes výrobu technologickej štiepky a servisné stredisko má vo svojom areáli na Vígľaši 15 km od Zvolena.

Spoločnosť v súčasnosti na svojej sekačke typu SG 500- českého výrobcu SG Strojírny Sušice vyprodukuje mesačne 3000 t technologickej štiepky. Okrem vlastnej výroby má spoločnosť významnú pozíciu na trhu s lesnou biomasou a pilinou. Celková kapacita sa za posledné 2 roky dostala na úroveň 6000-7000 ton  technologických štiepok, pilín a lesnej biomasy mesačne.

V súvislosti s rastúcim záujmom slovenskej ekonomiky o obnoviteľné zdroje pripravuje spoločnosť ďalšie investície do výroby lesnej biomasy a tepelných zdrojov.

Značná pozornosť sa však venuje aj rozvoju ľudských zdrojov. V súčasnosti firma zamestnáva 27 pracovníkov. Z toho na manažérskych pozíciách je päť pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu, správu a chod spoločnosti a bezprostredne 20 kvalifikovaných vodičov so špecifickým zameraním vzhľadom na smerovanie spoločnosti a zabezpečenie kvalitných služieb zákazníkom.

Kontaktný formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

 
WorldWood Slovakia, s.r.o.
Kukučínova 253/90
962 12 Detva

Tel: + 421 911 677 749
worldwood@worldwood.sk